İTİRAZ VE ŞİKAYETLER

TÜRKİYE MYM’nin KYS Sistemi dahilinde yürütülen tüm başvuru, sınav ve belgelendirme faaliyetlerine yönelik olarak, gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak itirazlar ve/veya şikayetler itiraz / Şikâyet Formu’nu, aşağıdaki linke tıklayarak veya yazılı istekte bulunup, formu edinerek doldurup gönderebilir. İtirazlar aynı zamanda TÜRKİYE MYM mail adresine yazılı olarak da iletilebilir. Belgelendirme sürecine ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve/veya şikayetler, Sınav Sonucunun web sitesinde yayınlanmasını takiben 15 (on beş) iş günü içerisinde yapılabilmektedir. Sözlü olarak yapılan itiraz ve/veya şikayetler TÜRKİYE MYM tarafından dikkate alınmakta olup, itiraz ve şikayet ile ilgili personel tarafından yazılı hale getirilerek kayıt altına alınmaktadır. İtiraz ve/veya şikayet sürecinin başlatıldığına dair bilgilendirme, itiraz sahibinin TÜRKİYE MYM’ye bildirdiği şekilde (telefon, fax, e-posta, posta veya yazılım üzerinden) ve itiraz ve/veya şikayetin kayıt altına alındığı tarihi takiben 7 (yedi) gün içerisinde yapılır. İtiraz ve/veya şikayet sahibine yapılan bilgilendirmede, itiraz ve/veya şikayet sürecinin itirazın ve/veya şikayetin kayıt altına alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacağı da belirtilir. Kayıt altına alınan itiraz ve/veya şikayet, en geç 1 (bir) hafta içerisinde İşletme Müdürü’nün değerlendirmesine sunulur. Sınav sonuçlarına, değerlendirici ve gözetmene yapılan İtiraz ve/veya şikayetlerde; öncelikle İşletme Müdürü tarafından belirlenen ve teknik inceleme komitesinde atanan yetkili teknik personel tarafından değerlendirilir, değerlendirme sonucu İşletme Müdürünün onayının ardından, Genel Müdürün kararına sunulur. İtiraz Şikayet Teknik İnceleme Komitesi üyeleri itiraza konu sınavın hiçbir aşamasında bulunmayan teknik personeller arasından seçilir. Yapılan değerlendirme sonucu itiraz ve/veya şikayet; İşletme Müdürü tarafından gerekli görüldüğü hallerde, adayın tekrar itiraz etmesi sonucu Genel Müdürün onayı ile itiraz ve şikayet komitesine sunulur. Komite; toplantı sonucundaki tavsiye kararını Kalite yönetim temsilcisine teslim eder. Genel Müdürlük veya Komite tarafından itiraz konusunda alınan karar bir düzeltici işlem yapılmasını gerektiriyor ise karar gereği yapılır ve itiraz kapatılır. İtiraz ve/veya şikayet hakkında alınan karar ve/veya karar gereği yapılan işlemler itiraz ve/veya şikayet tarihini (şikayet/itirazın sözlü şekilde yapılması durumlarında söz konusu şikayet/itirazın yazılı hale getirilmesinden itibaren) takip eden 30 (otuz) iş günü içerisinde itiraz sahibi ilgiliye yazılı olarak iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirilir. İtiraz ve/veya şikayetin kapsamı açısından (itiraz ve/veya şikayetin nedeninin kritikliği vb.) ve TÜRKİYE MYM’ nin farklı faaliyetlerinin önem dereceleri göz önünde bulundurularak, sürekliliğinin sağlanması gereken herhangi bir faaliyetin olması halinde, karar süresinin başlaması ve geçen süre yeniden belirlenebilir. İtiraz/şikayet sahibi kişinin yargı organlarına başvuru hakkı saklıdır.

İtiraz Şikayet Formu

705
ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
T: 0 312 441 43 72 F: 0 312 442 61 85 ∙ turkiyemym@turkiyemym.org.tr
Belge yenileme için - belge@turkiyemym.org.tr

© Türkiye MYM, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Merkezimiz MYK Tarafından Ulusal Yeterliliklere Göre, TÜRKAK Tarafından TS EN ISO/IEC 17024 Standardına Göre,
Akredite Edilerek Sınav ve Belgelendirme Yapmakla Yetkilendirilmiştir.
Veri Politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Aydınlatma Metinleri web sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıntıları İnceleyin
X