• SINAV TARİHLERİ
 • BAŞVURU
 • SINAV ÜCRETLERİ
 • SINAV VE BELGELENDİRME SÜRECİ
 • MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
 • SINAV SONUÇLARI
 • BELGE DOĞRULAMA
 • YETERLİLİK BİRİMLERİ VE GEÇME NOTLARI
 • İTİRAZ VE ŞİKAYETLER
 • BELGE YENİLEME
 • 266-

  SINAV TARİHLERİ

  Sınav Tarihleri

  266
  268-266

  BAŞVURU

  Sınava başvuracak adaylar, www.intesmym.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak, faks, posta yoluyla veya bireysel olarak sınav tarihinden 10 iş günü öncesine kadar ulaştırması gerekmektedir. Başvurunun tamamlanmasının ardından, sınav organizasyonu hazırlıklarına başlanır.

  Sınav yeri, değerlendirici üyeleri ve gözetmen organizasyonunun tamamlanmasının ardından Mesleki Yeterlilik Sınavları gerçekleştirilebilmektedir.

  Sınavlar “Teorik” ve “Uygulama” sınavlarından oluşmakta olup 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı, 11UY0012-3 Betonarme Demricisi ve 16UY253-2 İnşaat İşçicisi mesleklerinde “Mülakat/Sözlü” sınavları da yapılmaktadır. Her meslek için “İş Güvenliği” alanındaki beceri ve bilgi düzeyi zorunlu birimdir.

  Başarılı olunan Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  Sınavlarda tüm birimlerden başarı gösteren adaylar Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmaktadır. Belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır. İkinci 5 yıllık belge uzatım süresi, adayın 18 ay ilgili meslekte çalışmış olmasını belgelemesi ve ilgili meslekte yeniden sınav yapılmasını gerektirecek bir meslek standart revizyonu yapılmamış olmasına bağlı olarak başvuru formu, Belge yenileme ücret dekontu,  belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (SGK hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları TÜRKİYE MYM’ye (belge@turkiyemym.org.tr) iletir.

   

  Belge Kullanım Sözleşmesi için tıklayınız.

   

  Başvuru İçin Gerekli Evraklar

   

  Sınava başvuracak adayların TÜRKİYE MYM aşağıda yer alan manuel ve online sistem üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

  1.Eğer sisteme ilk kez başvuruyorsanız İlk Başvuru 

  2.Daha önce başka bir kuruluşta belge başvurusu yaptıysanız ve geçtiğiniz birimleri belgeleyerek belgelendirme işleminize devam etmek istiyorsanız Birim Birleştirme 

  3.İkinci veya üçüncü sınav hakkınızı kullanmak için Tekrar Başvuru 

  4.Bir belge başvurunuz var ve farklı bir yeterlilikte yeni belge başvurusunda bulunmak istiyorsanız Yeni Belge Başvurusu 

  5.Mevcut belgenizin süresini uzatmak için, belge bitiş tarihi yaklaştıysa Yeniden Belgelendirme bölümünü işaretlemeniz gerekmektedir.

   

  Başvuru için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir;

  Başvuru Formunun imzalı hali

  Sözleşmenin imzalı hali

  Nüfus cüzdanı fotokopisi

  Ücretin yatırıldığına dair banka dekontu

  HESAP ADI:

  TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI

  TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

  Ödemeler İçin IBAN Numaramız

  Garanti Bankası Çankaya Şubesi

  Şube Kodu : 00181

  Hesap Numarası : 6295741

  IBAN : TR03 0006 2000 1810 0006 2957 41

  Belge Yenileme İçin:  belge@turkiyemym.org.tr

  Belge yenileme, belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı için yeni belge talep ücreti KDV dâhil 450,00 TL´dir. Bu ücrete belge masraf karşılığı dahildir.

   

  Sınav Zamanı Hakkında

  Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra ve sınavların gerçekleşmesi için uygun kontenjan sağlandığında veya önceden belirlenerek internet sitesinden duyurulan tarihler de gerçekleştirilir. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Ancak, belirtilen saatten önce Gözetmene-Değerlendiriciye bilgi verilmesi ve sınava katılmayacak adayın merkeze bildirilmesi durumunda sınavdan bir saat öncesine kadar aday listelerden çıkartılabilir ve/veya yeni aday eklenebilir. Aday sınava gelememe gerekçesini raporlayabildiği durumlarda (doktor raporu, kaza tutanağı vb.), İşletme Müdürü ve/veya Genel Müdür’ün değerlendirmelerinin ardından, ilk sınav hakkını bir sonraki sınavda kullanabilir

   

  Eğitim Şartı : Eğitim şartı aranmamaktadır.

  Tecrübe Şartı : Tecrübe şartı aranmamaktadır

   

  Manuel Başvuru İçin Aşağıdaki Resimlere Tıklayınız

  Ahşap Kalıpçı Başvuru Formu
  Betonarme Demircisi Başvuru Formu
  Endüstriyel Boru Montacası Başvuru Formu
  İnşaat Boyacısı Başvuru Formu
  Sıvacı Başvuru Formu
  Tünel Kalıpçı Başvuru Formu
  Duvarcı Başvuru Formu
  Betoncu Başvuru Formu
  Panel Kalıpçı Başvuru Formu
  Seramik Karo Kaplamacısı Başvuru Formu
  İş Sağlığı ve Güvenliği Başvuru Formu
  Alçı Levha Uygulayıcısı Başvuru Formu
  Alçı Sıva Uygulayıcısı Başvuru Formu
  İskele Kurulum Elemanı Başvuru Formu
  Isı Yalıtımcısı Başvuru Formu
  Su Yalıtımcısı Başvuru Formu
  Ses Yalıtımcısı Başvuru Formu
  Yangın Yalıtımcısı Başvuru Formu
  İnşaat İşçisi Başvuru Formu
  ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
  268
  282-268

  SINAV ÜCRETLERİ

   

  HESAP ADI:
  TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI
  TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

  Ödemeler İçin IBAN Numaramız

  Garanti Bankası Çankaya Şubesi
  Şube Kodu : 00181
  Hesap Numarası : 6295741
  IBAN : TR03 0006 2000 1810 0006 2957 41

  Detaylı Bilgi İçin
  Tel    : 0312 441 43 72
  Faks : 0312 441 36 43

  Genel E-posta :  turkiyemym@turkiyemym.org.tr

  Belge Yenileme İçin:  belge@turkiyemym.org.tr

  01.01.2024 tarihinden itibaren belge ücretleri aşağıdaki gibi uygulanacaktır. Bu ücretlere MYK belge masraf karşılığı dahildir.

  İlk Belge Basımı 750,00 TL
  Yabancı Dilde İkinci Belge Basımı 750,00 TL
  Belge Geçerlilik Süresi İçerisinde İkinci kez Belge Basımı (Kayıp, Yıpranma, Kişisel Bilgilerde Değişiklik vb.) 750,00 TL
  Belge Geçerlilik Süresi Sonunda Belge Yenilemede Belge Basımı (Sınavlı ya da Sınavsız Belge Yenileme) 1.125,00 TL

   

  282
  284-282

  SINAV VE BELGELENDİRME SÜRECİ

  *Belgelendirme Kapsamındaki Meslek Tanımları
  *Sınav Şartları
  *Sınavların Değerlendirilmesi
  *Sınav Sonuçlarının ilan edilmesi ve Belgelerin Teslimi
  *Gözetim

  284
  287-284

  MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

  Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesi

  287
  289-287

  SINAV SONUÇLARI

  Sınav Sonuçları Sorgulama

  289
  292-289

  BELGE DOĞRULAMA

  belge-sorgulama

  292
  294-292

  YETERLİLİK BİRİMLERİ VE GEÇME NOTLARI

  294
  705-294

  İTİRAZ VE ŞİKAYETLER

  TÜRKİYE MYM’nin KYS Sistemi dahilinde yürütülen tüm başvuru, sınav ve belgelendirme faaliyetlerine yönelik olarak, gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak itirazlar ve/veya şikayetler itiraz / Şikâyet Formu’nu, aşağıdaki linke tıklayarak veya yazılı istekte bulunup, formu edinerek doldurup gönderebilir. İtirazlar aynı zamanda TÜRKİYE MYM mail adresine yazılı olarak da iletilebilir. Belgelendirme sürecine ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve/veya şikayetler, Sınav Sonucunun web sitesinde yayınlanmasını takiben 15 (on beş) iş günü içerisinde yapılabilmektedir. Sözlü olarak yapılan itiraz ve/veya şikayetler TÜRKİYE MYM tarafından dikkate alınmakta olup, itiraz ve şikayet ile ilgili personel tarafından yazılı hale getirilerek kayıt altına alınmaktadır. İtiraz ve/veya şikayet sürecinin başlatıldığına dair bilgilendirme, itiraz sahibinin TÜRKİYE MYM’ye bildirdiği şekilde (telefon, fax, e-posta, posta veya yazılım üzerinden) ve itiraz ve/veya şikayetin kayıt altına alındığı tarihi takiben 7 (yedi) gün içerisinde yapılır. İtiraz ve/veya şikayet sahibine yapılan bilgilendirmede, itiraz ve/veya şikayet sürecinin itirazın ve/veya şikayetin kayıt altına alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacağı da belirtilir. Kayıt altına alınan itiraz ve/veya şikayet, en geç 1 (bir) hafta içerisinde İşletme Müdürü’nün değerlendirmesine sunulur. Sınav sonuçlarına, değerlendirici ve gözetmene yapılan İtiraz ve/veya şikayetlerde; öncelikle İşletme Müdürü tarafından belirlenen ve teknik inceleme komitesinde atanan yetkili teknik personel tarafından değerlendirilir, değerlendirme sonucu İşletme Müdürünün onayının ardından, Genel Müdürün kararına sunulur. İtiraz Şikayet Teknik İnceleme Komitesi üyeleri itiraza konu sınavın hiçbir aşamasında bulunmayan teknik personeller arasından seçilir. Yapılan değerlendirme sonucu itiraz ve/veya şikayet; İşletme Müdürü tarafından gerekli görüldüğü hallerde, adayın tekrar itiraz etmesi sonucu Genel Müdürün onayı ile itiraz ve şikayet komitesine sunulur. Komite; toplantı sonucundaki tavsiye kararını Kalite yönetim temsilcisine teslim eder. Genel Müdürlük veya Komite tarafından itiraz konusunda alınan karar bir düzeltici işlem yapılmasını gerektiriyor ise karar gereği yapılır ve itiraz kapatılır. İtiraz ve/veya şikayet hakkında alınan karar ve/veya karar gereği yapılan işlemler itiraz ve/veya şikayet tarihini (şikayet/itirazın sözlü şekilde yapılması durumlarında söz konusu şikayet/itirazın yazılı hale getirilmesinden itibaren) takip eden 30 (otuz) iş günü içerisinde itiraz sahibi ilgiliye yazılı olarak iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirilir. İtiraz ve/veya şikayetin kapsamı açısından (itiraz ve/veya şikayetin nedeninin kritikliği vb.) ve TÜRKİYE MYM’ nin farklı faaliyetlerinin önem dereceleri göz önünde bulundurularak, sürekliliğinin sağlanması gereken herhangi bir faaliyetin olması halinde, karar süresinin başlaması ve geçen süre yeniden belirlenebilir. İtiraz/şikayet sahibi kişinin yargı organlarına başvuru hakkı saklıdır.

  İtiraz Şikayet Formu

  705
  177-705

  BELGE YENİLEME

  Gözetim

  TÜRKİYE MYM belgelendirilen adayların belgelendirme programının ilgili şartlarına uygunluğunu izlemek için proaktif bir izleme metodu belirlemiştir. Her belgenin geçerlilik süresi ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde tanımlıdır. Belgenin geçerlilik süresi boyunca adayın mesleki yeterliliğinin devam ettiğini takip etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez bilgi istenir. Bu bilgi, aday belgeyi aldıktan 1 (bir) yıl sonraki tarih ile belge süresinin bitiminden 1 (bir) yıl öncesine kadar olan süreci kapsar. Süreç şu şekilde yürütülür; Gözetim yazılım tarafından takip edilir, belge süresi dolmaya yakın yazılım adayın mail bilgisi varsa otomatik olarak mail gönderir, web sitesinde belge süresi dolmak üzere olan adaylar ilan edilir.

   

  Yeniden Belgelendirme

  Belge yenileme başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay sonra sona erer. Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına yakın (en az 3 ay) belge sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından mesaj gönderilmektedir. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi,  ilgili mesleğin ulusal yeterliliğinde belirtildiği gibidir.

  Yeniden Belgelendirme için adayın süresinin tamamlanmasına en geç üç ay kala TÜRKİYE MYM ye başvuruda bulunması gerekir. Yeniden belgelendirme için başvuru formu dolduran adayların başvuruları MYK portalda Belge Yenileme Ön Kayıt bölümüne yüklenir.

  Belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır. İkinci 5 yıllık belge uzatım süresidir. Adayın en az iki yıl ilgili meslekte çalışmış olmasını belgelendirmesi ve ilgili meslekte yeniden sınav yapılmasını gerektirecek bir meslek standart revizyonu yapılmamış olmasına bağlı olarak başvuru formu, Belge yenileme ücret dekontu,  belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl ve/veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (SGK hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları TÜRKİYE MYM’ye (belge@turkiyemym.org.tr) iletir.

  Ayrıca adaylara imzalatılan Belge Kullanım Sözleşmesinde uzatım koşulları yazılmıştır. Belge gözetim periyodu içerisinde gözetim gerekliliklerini yerine getirilmemiş olması durumunda belge uzatım süreci başlatılmaz. Süre uzatımın gerçekleştirilmesi için gerekli evraklarla birlikte TÜRKİYE MYM ye başvuruda bulunması gerekmektedir. Karar Verici evrakları değerlendirerek sınavsız veya sınavlı uzatım kararını verir. (F.81 Yeniden Belgelendirme Karar Formu)

  Belge süresi uzatımında belge sahibi tarafından MYK’ya yatırılmak üzere belge yenileme ücreti istenir. Adayın belgesinin yenilenebilmesi için belge yenileme ücretini TÜRKİYE MYM’ye yatırması gerekmektedir.

  Belge yenileme kararı verilen adayların belge yenileme işlemleri MYK portal Belge Yenileme İşlemleri bölümünden yapılmaktadır.

   

  Başvuru İçin Gerekli Evraklar

  Başvuru için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir;

  Başvuru Formunun imzalı hali (Mevcut belgenizin süresini uzatmak için, belge bitiş tarihi yaklaştıysa Yeniden Belgelendirme bölümünü işaretlemeniz gerekmektedir.)

  Sözleşmenin imzalı hali.

  (BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYINIZ.)

  Barkodlu SGK Hizmet dökümü.

  Ücretin yatırıldığına dair banka dekontu.

   

  HESAP ADI:

  TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI

  TÜRKİYE MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

  Ödemeler İçin IBAN Numaramız

  Garanti Bankası Çankaya Şubesi

  Şube Kodu : 00181

  Hesap Numarası : 6295741

  IBAN : TR03 0006 2000 1810 0006 2957 41

  Belge Yenileme İçin:  belge@turkiyemym.org.tr

  1.1.2024 tarihinden itibaren Belge Geçerlilik Süresi Sonunda Belge Yenilemede Belge Basımı (Sınavlı ya da Sınavsız Belge Yenileme) KDV dâhil 1.125,00 TL’dir. Bu ücrete MYK belge masraf karşılığı dahildir.

  Tel -1 : 0 530 064 03 71  Murat YURTTAŞ
  Tel -2 : 0 542 187 07 78  Furkan SAĞLAM
  Tel -3 : 0 538 973 31 72  C. Mert SARIABDULLAHOĞLU

   

  Başvuru Formu İçin Aşağıdaki Resimlere Tıklayınız

  Ahşap Kalıpçı Başvuru Formu
  Betonarme Demircisi Başvuru Formu
  Endüstriyel Boru Montacası Başvuru Formu
  İnşaat Boyacısı Başvuru Formu
  Sıvacı Başvuru Formu
  Tünel Kalıpçı Başvuru Formu
  Duvarcı Başvuru Formu
  Betoncu Başvuru Formu
  Panel Kalıpçı Başvuru Formu
  Seramik Karo Kaplamacısı Başvuru Formu
  İş Sağlığı ve Güvenliği Başvuru Formu
  Alçı Levha Uygulayıcısı Başvuru Formu
  Alçı Sıva Uygulayıcısı Başvuru Formu
  İskele Kurulum Elemanı Başvuru Formu
  Isı Yalıtımcısı Başvuru Formu
  Su Yalıtımcısı Başvuru Formu
  Ses Yalıtımcısı Başvuru Formu
  Yangın Yalıtımcısı Başvuru Formu
  İnşaat İşçisi Başvuru Formu
  177
  ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
  T: 0 312 441 43 72 F: 0 312 442 61 85 ∙ turkiyemym@turkiyemym.org.tr
  Belge yenileme için - belge@turkiyemym.org.tr

  © Türkiye MYM, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

  Merkezimiz MYK Tarafından Ulusal Yeterliliklere Göre, TÜRKAK Tarafından TS EN ISO/IEC 17024 Standardına Göre,
  Akredite Edilerek Sınav ve Belgelendirme Yapmakla Yetkilendirilmiştir.
  Veri Politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Aydınlatma Metinleri web sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıntıları İnceleyin
  X