• Belgelendirme Kapsamındaki Meslek Tanımları (Sınav yönergeleri için resme tıklayınız)
 • Gözetim, Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi, Belge Yeniden Basımı
 • Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi ve Belgelerin Teslimi
 • Sınavların Değerlendirilmesi
 • Sınav Şartları
 • 221-

  Belgelendirme Kapsamındaki Meslek Tanımları (Sınav yönergeleri için resme tıklayınız)


  AHŞAP KALIPÇI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Ahşap Kalıpçı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, ahşap ve diğer kalıp yüzey malzemelerini kullanarak kalıp ve kalıp iskelesi kuran, söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  BETONARME DEMİRCİSİ (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Betonarme Demircisi (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, iş organizasyonu yapan, projesine göre; betonarme elemanların donatılarını hazırlayan, donatı ön üretimi ve montajını yapan, hazırladığı donatıları kontrol eden, beton dökümüne nezaret eden ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3): Endüstriyel tesislerdeki boru sistemlerinin ön hazırlık, montaj ve test işlemlerini gerekli iş güvenliği ve çevre emniyet tedbirlerini alarak yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.


  ALÇI LEVHA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, alçı levha uygulama öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, alçı levha ile asma tavan, bölme duvar, duvar giydirme ve bu imalatlarda gerekli alçı işlemlerini yapan, iş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3)Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, alçı sıva öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, makine ile püskürtme veya elle alçı uygulaması, perdah alçısı yapan, iş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  BETONCU (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Betoncu (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, beton döküm öncesi hazırlıkları yapan, taze betonu yerleştiren, beton yüzey düzeltmesini yaparak hava şartlarına uygun beton kürü ve beton
  döküm ve sıkıştırma işlemlerini yapan, kullanılan araç-gereçlerin bakımlarını yapan ve mesleki gelişim için gerekli faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.


  DUVARCI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Duvarcı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kagir birimler (tuğla, cam tuğla, gaz beton, briket, bims blok, taş vb. malzemeleri) kullanarak binaların iç ve dış cephe bölmelerinin, bahçe duvarı, istinat duvarı, kemer, şömine, lento, hatıl ve bacaların harçlı veya harçsız yapılması, onarılması ve sökülmesine ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  İNŞAAT BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Boyacı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, boya öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, yapının tüm elemanlarına ve yüzeylerine boya işlemini uygulayan, ahşap yüzeylere vernik yapan, boya/vernik sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  İSKELE KURULUM ELEMANI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kurulması gerekli iskeleyi, mevcut şartname, yönetmelik ve montaj planlarına göre, iklim şartlarını göz önüne alarak; kullanıcılar, üçüncü şahıslar ve çevre şartlarını da gözeterek işverenin konu ile ilgili tüm direktiflerine uygun olarak kuran, uzun süreli kullanımlar sırasında periyodik kontrolünü yapan, iş bitiminde aynı koşullarla iskeleyi söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) SINAV YÖNERGESİ İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (Seviye 4): İnşaatlarda iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel saha kontrolünü yapan, risk değerlendirme faaliyetlerini yürüten, iş araç ve gereçlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol edilmesi, acil durum uygulama, yangın önleme, kayıt ve raporlama işlemleri ile mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Panel Kalıpçı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, panel ve diğer kalıp yüzey malzemelerini kullanarak kalıp ve kalıp iskelesi kuran, söken, temizlik ve bakımını yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  SERAMİK KARO KAPLAMACISI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, seramik karo kaplama öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, yatay, düşey ve eğrisel yüzey ve elemanlar üzerine seramik karoları, hazır yapıştırma harçlarıyla ve/veya her türlü bağlayıcı harçla kaplama işlemlerini teknik kurallar çerçevesinde yapan, kaplama sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  SIVACI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Sıvacı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, sıva öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, binaların iç ve dış yüzeylerinin kaba ve ince sıvalarını yapan, söve monte eden, beton zemine ve duvar yüzeyine şap yapan, yüzeyi hazır cam mozaik ile kaplayan, hazır (mozaik) denizlik ve parapet yapan, yalıtım sıvası yapan, uygulama sonrası onarım işlemlerini yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  TÜNEL KALIPÇI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Tünel Kalıpçı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, proje gereklerine ve kullanma talimatına uygun olarak kalıp elemanlarının ve iskelelerinin montajını yapan, topografın gözetiminde kalıbı yerine kuran, kalıbı yerinden söken, kalıbı bir sonraki döküme hazırlayan, kullanım sonrası işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  ISI YALITIMCISI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Isı Yalıtımcısı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, her türlü yapıda ısı yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Su Yalıtımcısı (Seviye 3): iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, her türlü yapıda su yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  SES YALITIMCISI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Ses Yalıtımcısı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, her türlü yapıda ses yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


  YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ Yangın Yalıtımcısı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, her türlü yapıda yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir. larak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, her türlü yapıda yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir


  İNŞAAT İŞÇİSİ (SEVİYE 3) SINAV YÖNERGESİ İnşaat İşççisi (Seviye 2): Bir mesleği yapabilecek kadar becerisi olmamakla beraber, inşaatt işlerinin temel kavramlarını ve ekip içinde çalışmayı bilen, öğrenmeye açık, iş disiplini olan, kaba inşaat işlerinde iş ve meslek ayrımı yapmadan iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve çevreye ilişkin alınan önlemlere uyarak, kalite sistemi çercevesinde işleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan kişidir.

  221
  80-221

  Gözetim, Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi, Belge Yeniden Basımı

  A) Belge sahibinin performansını değerlendirmek ve gözetim takibini sağlamak amacıyla, belge sahibi 5 yıllık belge kullanım süresi boyunca işe giriş ve işyeri değişiklik bilgilerini belgelendirme kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. Belge sahibi, belge geçerlilik süresinin (beş yıl) bitiği tarihten en geç 3 ay önce süre uzatım talebi ile TÜRKİYE MYM’ye başvurur. Belge sahibi olunan meslekte yeniden sınav yapılmasını gerektirecek bir meslek standardı revizyonu yapılmamış ise belgeyi aldığı tarihten itibaren 18 ay ilgili meslekte fiilen çalıştığını belgelendiren belge sahibinin belge süresi 5 yıl daha uzatılır. Bu süre zarfında 18 ay fiilen çalıştığını belgelendiremeyen belge sahibinin ise belgesinin geçerlilik süresi sona erer. Belge süresini uzatmak için talepte bulunan belge sahiplerinin yeniden belgelendirme başvuru formu SGK kayıtları ile mevcut belgesini TÜRKİYE MYM’ye elden yada posta yoluyla ulaştırarak başvuruda bulunması gerekir.

  B) Belgenin Askıya Alınması; Belge sahibi adayın gözetim gereklerini yerine getirmemiş olması, Belge sahibi kişinin Belge Kullanım Sözleşmesi hükümlerine aykırı davranması ve bunun ispat edilmesi, Belgelendirme programı kapsamında yürütülen mesleki yeterlilik sınavlarında tespit edilen uygunsuzlukların olması durumunda belge askıya alınır. , Askı süresinin dolumuna kadar uygunsuzlukların kapatılmaması durumunda belge iptal edilir.
  Belge Karar Vericinin kararı ile 90 gün süre ile askıya alınır. Belge sahibine, Askıya alma kararı ve belgesini iade etme yükümlülüğü askı kararından sonra 15 gün içinde iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirilir. Belgenin askıya alınması halinde belge sahibinin adı, soyadı, belge no ve belge tarihini içeren bilgiler TÜRKİYE MYM web sayfasında ilan edilir. Belgesi askıya alınan adayların askıyı gerektiren uygunsuzlukların yasal süre içerisinde giderilmesi durumunda tekrar değerlendirme yapılarak belgelerin kullanılmasına yönelik karar en geç 10 gün içinde verilir. Belgesi askıya alınan adayların sınav tekrarına karar verilmesi durumunda adayları mağdur etmemek için askı süresi 90 gün daha uzatılabilir.

  C) Ulusal Yeterliliklerin revizyonu, Yönetmelik ve yasalarda yapılan değişiklikler gereği belgenin geri çekilmesi halinde ve belge sahibinin belgeyi uygunsuz kullanımı, sözleşme hükümlerine aykırı davranışları vb. sebeplerle belgenin iptali kararı alınması halinde, belge sahibi belgeyi 30 (otuz) gün içerisinde TÜRKİYE MYM’ye iletmekle yükümlüdür.

  D) Belgenin askıda kalma süresi boyunca ve iptal sonrası belgenin kullanımı durdurulur ve haksız kullanım sonrası oluşabilecek zararlardan aday sorumludur.

  E) Belge sahibi belgelendirme durumuna etki edecek iş kazası, sağlık sorunları gibi mesleğini yapmaya engel bir durumunun oluşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde TÜRKİYE MYM’ ye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

  F) Belge sahibinin belgesini kaybetmesi, kullanamaz duruma gelmesi vb. durumlarda aday, belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır. Yeniden belge basımı talep etmesi durumunda, yerel basında yayınlanmış kayıp ilanının kopyası ve bir dilekçe ile 7 (yedi) gün içinde TÜRKİYE MYM’ ye başvuruda bulunması gerekmektedir. TÜRKİYE MYM gelen dilekçeye istinaden belge ücretinin yatırılmasını müteakip 7 (yedi) gün içerinde yeniden belge düzenlenmesi için MYK’ya aday bilgileri ile portal üzerinden müracaat edilir. Portal üzerinden bildirimi yapılan belge basım işlemleri sonrası MYK tarafından 10 (on) iş günü içinde TÜRKİYE MYM’ ye gönderilir. Yeniden basım sonucu TÜRKİYE MYM ulaşan belgeler Genel Müdür tarafından 7 (yedi) gün içinde imzalanır. İmzaları tamamlanan belgeler idari uzman/idari uzman yardımcısı tarafından adaya; F.24 Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesi ve F.37 Belge Teslim Tutanağı ile imza karşılığı elden veya kargo ile 7 (yedi) gün içinde teslim edilir.

  80
  78-80

  Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi ve Belgelerin Teslimi

  A) Yazılı ve uygulamalı sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 10 Gün  TÜRKİYE MYM internet adresinde yayınlanır. Adaylar sınav sonucu sorgulama bölümüne ad soyad TC kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girerek sonuçlara ulaşabilirler.

  B) Belgelendirme için Teorik, mülakat ve uygulama sınavının her ikisinden ve/veya üçünden de başarılı olma şartı aranır.

  C) Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmanız halinde, bireysel olarak başvurduysanız yatırmış olduğunuz sınav ücreti, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı Fondan karşılanır hükmü gereği Başvuru Formunda belirttiğiniz şahsınıza ait IBAN Numarasına İŞKUR tarafından yatırılacaktır. Ücretiniz firmanız tarafından karşılandıysa geri ödemeler firmanıza yapılmaktadır.

  D) Mesleki Yeterlilik Belgeniz 5+5 yıl geçerli olup, ikinci 5 yıl uzatım sürenizdir. İlk 5 yıllık sürede yapılacak gözetim takibi için, belge almaya hak kazandıktan sonraki 4 yıl içerisinde ilgili meslekte 18 ay çalıştığınızı, çalıştığınız firmaları ve sigorta bilgilerinizi tarafımıza yazılı olarak bildirmeniz, belge sürenizin dolmasına 3 ay kala ikinci 5 yıllık uzatım sürenizi kullanmak için aynı bilgiler ve belgenizin aslı ile TÜRKİYE MYM’ ye başvurmanız gerekmektedir. Bu süre içerinde başvurmamanız durumunda belge yenileme işleminiz yapılmayacaktır.

  E) Belge almaya hak kazanmış adaya imzalanan Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve kartları; F.24 Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesi ve F.37 Belge Teslim Tutanağı ile imza karşılığı elden veya kargo ile adaya işlemleri tamamlandıktan sonra 7 (yedi) gün içinde teslim edilir.

  www.turkiyemym.org.tr

  78
  76-78

  Sınavların Değerlendirilmesi

  A) Mesleki Yeterlilik Sınavları MYK ulusal yeterliliklerde belirtilen kriterlere göre Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi ve Kamera Kayıtları rehberine, TÜRKİYE MYM KEK’ de belirtilen sınav yönergelerine uygun olarak yürütülür. Her mesleki yeterlilik sınavı için hangi ölçme ve değerlendirme yöntemin uygulanacağı, ilgili mesleğin ulusal yeterliliğinde açıklanmıştır. Ulusal Yeterlilikler esas alınarak her mesleğe özel olmak suretiyle; teorik, mülakat ve uygulama sınavı yapılır.

  B) İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Ancak, belirtilen saatten önce Gözetmene-Değerlendiriciye bilgi verilmesi ve sınava katılmayacak adayın merkeze bildirilmesi durumunda sınavdan bir saat öncesine kadar aday listelerden çıkartılabilir ve/veya yeni aday eklenebilir. Aday sınava gelememe gerekçesini raporlayabildiği durumlarda (doktor raporu, kaza tutanağı vb.), İşletme Müdürü ve/veya Genel Müdür’ün değerlendirmelerinin ardından, ilk sınav hakkını bir sonraki sınavda kullanabilir.

  C) Aday; sınava girmeyeceğini sınav saatinden 1 saat öncesine kadar TÜRKİYE MYM’yi bilgilendirdiği ve listeden çıkarıldığı durumlarda sınav ücretinin iadesini talep edebilir. Bilgilendirme söz konusu süre içerisinde yapılmaz ve listeden çıkarılmaz ise para iadesi gerçekleştirilmez.

  D) Kurallar gereği yazılı ve uygulamalı sınavlar kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

  E) Yazılı sınavlar her adayın adına düzenlenerek sınav öncesi adaylara dağıtılmış optik formların, optik okuyucuda okutulması ile değerlendirilir. Teorik sınavlar dört seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Her soru için tek bir doğru cevap bulunmaktadır. Yazılı sınavlarda adaylardan sınav öncesinde Gözetmen ve/veya Sınav Komitesi tarafından kendilerine gösterilen şekilde sorulan sorunun cevabına ait şıkkı işaretlemeleri beklenmektedir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılmaktadır. Her soru için yalnız 1 tane doğru cevap işaretlenmelidir. Birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılmaktadır. Yazılı sınav ara vermeksizin gerçekleştirilir. Yazılı sınavın gerçekleşeceği sınıflarda, adayların birbirlerinin cevap kâğıtlarını görmesine izin vermeyecek MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberinde belirtilen şekilde yoklama sırasına göre oturmaları sağlanır.

  F) Mülakat sınavı, kapalı alanda yüz yüze sözlü olarak gerçekleştirilir.

  G) Uygulama sınavında; sınav komisyonu tarafından size verilecek olan “Uygulama Sınavı Aday Soru Kağıdındaki” uygulama sorusunu yapmanız istenecek ve “Öğrenme çıktıları” baz alınarak değerlendirmeniz (puanlamanız) yapılacaktır.

  H) Sınav sonuçları en geç bir (10) gün içerisinde www.intesmym.org.tr internet adresinde “Sınav Sonucu Sorgulama” bölümünde ilan edilecektir. Web sitemizdeki ilgili alanları doldurarak sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

  I) Yazılı, mülakat ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmanız halinde ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ almaya hak kazanacaksınız.

  J) Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmanız halinde, bireysel olarak başvurduysanız yatırmış olduğunuz sınav ücreti, Başvuru Formunda belirttiğiniz şahsınıza ait IBAN Numarasına İŞKUR tarafından yatırılacaktır. Ücretiniz firmanız tarafından karşılandıysa geri ödemeler firmanıza yapılmaktadır.

  K) Mesleki Yeterlilik Belgeniz 5+5 yıl geçerli olup, ikinci 5 yıl uzatım sürenizdir. İlk 5 yıllık sürede yapılacak gözetim takibi için, belge almaya hak kazandıktan sonraki 4 yıl içerisinde ilgili meslekte 18 ay çalıştığınızı, çalıştığınız firmaları ve sigorta bilgilerinizi tarafımıza yazılı olarak bildirmeniz, belge sürenizin dolmasına 3 ay kala ikinci 5 yıllık uzatım sürenizi kullanmak için aynı bilgiler ve belgenizin aslı ile TÜRKİYE MYM’ ye başvurmanız gerekmektedir. Bu süre içerinde başvurmamanız durumunda belge yenileme işleminiz yapılmayacaktır.

  L) Yazılı veya uygulama sınavlarından başarısız olmanız halinde, başarısız olduğunuz bölümlerden bir (1) yıl içerisinde hiçbir ücret ödemeden 2. Sınav hakkınızı kullanmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı en geç bir yılın dolmasına 2 ay kala www.intesmym.org.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz. Başvurular için detaylı bilgiyi www.intesmym.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz. 2. Sınav hakkını kullanacak olan adaylar, ilk girdiği sınavdan başarısız oldukları bölümlerden sınava alınacaklardır. Başarısız olan adaylar firmaları tarafından yapılan tekrar sınavlara katılamamaları ve/veya işten ayrılmaları durumunda yazılım üzerinden sınav tarihlerini takip ederek ilgili sınavlara başvuru yapabilmektedirler.

  M) TÜRKİYE MYM’nin KYS Sistemi dahilinde yürütülen tüm başvuru, sınav ve belgelendirme faaliyetlerine yönelik olarak, gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak itirazlar TÜRKİYE MYM’nin internet sitesinden (www.intesmym.org.tr), edinilecek F.19 İtiraz / Şikâyet Formu doldurularak yapılabilir. İtirazlar aynı zamanda TÜRKİYE MYM mail adresine yazılı olarak da iletilebilir. Belgelendirme sürecine ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, Sınav Sonucunun web sitesinde yayınlanmasını takiben 15 (on beş) iş günü içerisinde yapılabilmektedir.

  76
  74-76

  Sınav Şartları

  Ahşap Kalıpçı Sınav Yönergesi
  Betonarme Demircisi Sınav Yönergesi
  Endüstriyel Boru Montajcısı Sınav Yönergesi
  Alçı Levha Uygulayıcısı Sınav Yönergesi
  Alçı Sıva Uygulayıcısı Sınav Yönergesi
  Betoncu Sınav Yönergesi
  Duvarcı Sınav Yönergesi
  İnşaat Boyacısı Sınav Yönergesi
  İskele Kurulum Elemanı Sınav Yönergesi
  İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Yönergesi
  Seramik Karo Kaplamacısı Sınav Yönergesi
  Sıvacı Sınav Yönergesi
  Tünel Kalıpçı Sınav Yönergesi
  Isı Yalıtımcısı Sınav Yönergesi
  Su Yalıtımcısı Sınav Yönergesi
  Ses Yalıtımcısı Sınav Yönergesi
  Yangın Yalıtımcısı Sınav Yönergesi
  İnşaat İşçisi Sınav Yönergesi
  74
  ŞEHİT MUSTAFA DOĞAN CAD. 719. SOK. NO: 3 YILDIZEVLER MAHALLESİ, ÇANKAYA - ANKARA
  T: 0 312 441 43 72 F: 0 312 442 61 85 ∙ turkiyemym@turkiyemym.org.tr
  Belge yenileme için - belge@turkiyemym.org.tr

  © Türkiye MYM, 2018 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

  Merkezimiz MYK Tarafından Ulusal Yeterliliklere Göre, TÜRKAK Tarafından TS EN ISO/IEC 17024 Standardına Göre,
  Akredite Edilerek Sınav ve Belgelendirme Yapmakla Yetkilendirilmiştir.
  Veri Politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Aydınlatma Metinleri web sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıntıları İnceleyin
  X